2009. január 29., csütörtök

A szél

VÁJUHOZ, A SZÉLHEZ
X. 168
Örök dicsőség a Szél szekerének!Rombolva szálldos, robajával rémít. Suhan az égen és sárgára festi, száguld a földön s a port felkavarja.
Szerte nyargalnak hadai a Szélnek, mint találkára asszonyok, sietnek. Köztük szekéren dübörög az isten, a felséges, mind e világ királya.
A levegő ösvényein halad fenn, egyetlen napra sincsen pihenője. Tenger barátja, legelső teremtmény. Hol született és mi a származása?
Isten-lehellet, világ anyaméhe, bármerre indul, végül bárhová ér, Hangját halljuk, de rejtett az alakja. Nosza dicsérjük buzgó áldozattal!
Weöres Sándor fordításai

2009. január 22., csütörtök

HÍRNEVES HOLD APJATibeti mese : Élt egyszer egy szegény ember, aki talált egy nagy halom árpát. A szegény ember egy nagy zsákba tette az árpát, és felakasztotta a mestergerendára. Utána lefeküdt az árpazsák alá, és elkezdett álmodozni.- Ez az árpa - kezdte magában - majd nagyon gazdaggá tesz engem. Ha okosan gazdálkodok vele, és állatokat veszek rajta, végül nagygazda lesz belőlem. Mikor gazdag leszek, meg fogok nősülni, és a feleségem fiút szül nekem. Minek is nevezzem a fiam? - Mivel éppen feltűnt a hold, a szegény ember elhatározta, hogy a fiát Hírneves Holdnak fogja hívni. Ám ugyanez idő alatt egy patkány már rágta a zsákot tartó kötelet. Egyszer csak a kötél elpattant, a zsák rázuhant a szegény emberre, aki menten szörnyethalt. Az ilyen álmodozás a múltról és jövőről soha sem teljesül, és csak tévútra visz. Ezért soha se álmodozz. Élj mindig a jelenben, légy figyelmes, éber és óvatos.
***Ez a rövid mese a Belső Ösvény tibeti tanítóinak egyik kedvelt példabeszéde - rámutatás az elme természetére. Felhívja figyelmünket, vegyük észre, hogy elménket teljesen kitöltik a múlttal és a jövővel foglalkozó csapongó gondolatok. Az ostoba hagyja magát elmerülni a gondolatok, álmodozások szüntelenül megújuló, vég nélküli folyamában, s akarva-akaratlan, szükségtelenül és teljesen alaptalanul, szenvedést teremt magának a semmiből. A bölcs ezzel szemben átlátja elméje természetét, s ezért szabad.Mesénk párhuzamait megtaláljuk a magyar hagyományban is:AKKOR FOGNAK NAGYOT KÖSZÖNNIEgyszer egy ember beállott pakulárnak, s kapott bérbe egy cseber tejet. Feltette a csebret a fejére, hogy könnyebben vihesse, s elindult hazafelé. Útközben elkezdett számolni, hogy mit is vesz ebből a tejből?Először is vesz egy malacot. Azt felneveli, s amikor megmalacozik, akkor lesz egy csorda malaca. Azokat is mind fölneveli, s vesz belőlük birtokot. Rendre úgy meg fog gazdagodni, hogy majd csak négylovas hintóval jár.Akkor fognak nagyot köszönni neki az emberek!Földig fognak hajolni. - Így ni! - Azzal lehajolt, s a tej mind egy cseppig kiömlött.velük rokon, később beáramlott hun eredetű népek lakják, akik mára természetesen részben keveredtek más itt élő

2009. január 5., hétfő

2009. január 1., csütörtök

Az aktuális kedvencem....

" Hallgatok anélkül hogy néznék, és így látok."

XXXVII.
MINT A TÛZ, MELYBÕL HATALMAS SÖTÉT
SZEPLÕVÉ KOSZLIK A RAGYOGÁS,
Como um grande borrão de fogo sujo
Mint a tûz, melybõl hatalmas sötét szeplõvé koszlik a ragyogás,
El úgy idõzik a lenyugvó nap a felhõrengetegben.
Távoli füttyszó hallik a koraestben.
Egy messzi vonat lehet.
S ebben a pillanatban valami furcsa vágyakozás támad bennem
Homályos, szelíd sóvárgás,
Betölt, aztán elenyész.
Néha a folyók tükrén
Buborékok keletkeznek
Megszületnek a vízbõl, majd szétpattannak.
És nincs semmi értelmük,
Csak annyi, hogy buborékok,
Megszületnek a vízbõl, hogy szétpattanjanak.

Fernando Pessoa

http://www.youtube.com/watch?v=lU6zbbjiefU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=2bOhxGBRXAU&feature=related ezt nem mhiszem el kategória:http://www.youtube.com/watch?v=BbPZpbQzfW8&feature=related

Take....

http://www.youtube.com/watch?v=faJE92phKzI&feature=PlayList&p=6D29AF86483562D9&playnext=1&index=65 http://www.youtube.com/watch?v=tUVGj9SyfBQ&feature=related

now and then

Blue