2009. december 11., péntek

2009. december 2., szerda

Decemberi best off

Köszönet Csilla, ez nekem a topp link az év végére!
http://www.youtube.com/watch?v=Hop8KiafEz0

2009. november 26., csütörtök

2009. október 24., szombat

super!

Nágárdzsuna tézise: Minden üres.
1. ellenvetés (1-4. szakasz): Akkor ez az állítás ('Minden üres') is üres, azaz nem állít semmit. Válasz (21-29. szakasz): Az üresség nem nemlétezés: 'üres' az, ami nem teljesen önálló létező (azaz az abszolútum); mástól függve keletkezik, áll fenn és pusztul. Tehát az üresség éppen azt jelenti: ok-okozati sorba ágyazott; így természetes, hogy az üres dolgoknak van (szintén üres) következményük, hatásuk. Így egy üres állításnak is van értelme.
2. ellenvetés (5-6. szakasz): Az ilyen tézis nem megalapozható, mert az alátámasztó ismeretforrás is üres lenne, azaz érvénytelen. Válasz (30-51. szakasz): Noha az érv irreleváns (a - fenti értelemben - üres ismeretforrások teljességgel alkalmasak az üres tézis alátámasztására), megmutatja, hogy az igény is inkoherens. Ha mindent csak az érvényes ismeretforrások (tapasztalat, következtetés stb.) bizonyíthatnak, akkor ezeket mi támasztja alá? (Minden válasz végtelen regresszust, körbenforgó érvelést vagy képtelenséget foglal magában.)
3. ellenvetés (7-8. szakasz): A tézis dogmatikailag problematikus. Válasz (52-56. szakasz): Az üresség helyes értelmezése esetén a dogmatikai ellenvetés elesik, sőt az opponens véleményének ortodoxiája kérdőjeleződik meg.
4. ellenvetés (9-11. és 20. szakasz): A tézis (itt abban a formájában, hogy "A dolgoknak nincs saját természete") nyelvészeti okokból képtelenség, mert amit megnevezünk, az létezik, és amit tagadunk, az létezik.
Válasz (57-63. és 69. szakasz): Mindkét állítás téves. A 'nemlétező' olyasmit nevez meg, ami nincs. Az opponens tagadja az ürességet - akkor az fennáll?
5. ellenvetés (12-16. szakasz): Ami abszolút nem létezik, azt kár tagadni, ami csak relatíve (téves észlelet, délibáb), az feltételez valami tényleges létezőt. Válasz (64-67. szakasz): a délibáb éppúgy, mint forrása és észlelője, csak relatív létező, mástól függésben keletkezik.
A 17-19. szakasz a 2. ellenvetést ismétli meg, a 68. szakasz válasza is csak jelzi, hogy már megfelelt rá. A 70. szakasz költői lezárás (buzdítás).
A fordítás egészében igen jó, alapos munka, szépen egyensúlyoz a pontosság és érthetőség határán. Csupán néhány észrevételt tennék, részint korrekció, részint pontosabb értelmezés végett.
Forrás: http://tarrdaniel.freeweb.hu/documents/BuddhistaIsmeretelmelet/negymahajanamester.htm

2009. október 22., csütörtök

2009. október 2., péntek