2008. december 29., hétfő

Széchenyi fürdő Budapest


Fürdő

http://www.youtube.com/watch?v=Ccy708RQ1DA&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=TbE5HtqU7us&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=DXD1yLcTXeA&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=IjGX3yLPiN4&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=2YREIiwCg8Q
http://www.youtube.com/watch?v=8qLgTLWfsLg&feature=related (A meghaladáshoz segítő nagy bölcsessé szutra lényege.( a szív szutra, magyar fordításai..))
Az igazi szabadság Bodhiszatvája,a nagy bölcsesség mély gyakorlata által megérti,hogy a test és az öt szkandha (érzet, észlelés, gondolat, tevékenység, tudat) nem más mint üresség-ku-és e megértés által mindazokat segíti akik szenvednek.Sáriputra.A jelenségek nem különböznek a kutól.Ku nem különbözik a jelenségektől. A jelenségek ku-vá lesznek. Ku jelenségekké lesz. (A forma az ürsség az üresség a forma) , az öt szkandha természetesen jelenség. Sáriputra. Minden jelenség ku jellegel bír, nincs se születés, se kezdet, se tisztaság, se szeny, se növekedés, se csökkenés. Éppen ezért. Ku-ban nincs se forma, se szkandha, se szem, se szem, se fül, se orr, se nyelv, se test, se tudat, nincs se szín. Se hang., se illat, se íz, se tapintás, se gondolati tárgy,. Nincs se tudás, se nem tudás, se illúzio, sem az illúzió megszünése: se szenvedés, se hanyatlás, se ahanyatlás vége, se a szenvedés megszüntetése: nincsen ismeret. Se haszon.Se haszon nélküliség. A bodhiszattva számára hála ennek a bölcsességnek, amely a meghaladáshoz vezet, nem létezik se ijedség, se félelem, minden illlúzió és ragaszkodás el van távolítva és felfoghatja az élet végső célját.A nirvanat. A mult, a jelen a jövő minden buddhája eljuthat ennek a legfelsöbb bölcsességnek a megértésére, amely megszabadít a szenvedéstől, és segít rálelni a valóságra. Ez az igézés (mantra) Öszehasonlithatatlan, és hasonló nélküli. Azt mondja magáról: Menjünk, menjünk, menjünk együtt a meghaladáson túlra,. a satori partjáta.

1.
Tisztelet adassék a Magasztosnak, a Nagy Nemes Transzcendens Fölismerésnek!

2.
Így hallottam: Egy alkalommal a Magasztos Rádzsagrihában, a Keselyűcsúcs hegy területén tartózkodott nagy számú szerzetes és sok bódhiszattva kíséretében. Ekkortájt a Magasztos a Mélységes Rátekintő Tökéletes Ráébredés (Gambhíráva-szambódha) nevű meditációban volt elmerülve. Ugyanebben az időben a nagy bódhiszattva, a Nemes Avalókitésvara a mélységes Transzcendens Fölismerés gyakorlatát végezvén ekképpen szemlélődék: „Öt léthalmazat van, s ezekről [a Buddha] meglátta az önlétezés-nélküliségüket.“

Akkor a Tiszteletreméltó Sáriputra a Buddha hatalmánál fogva így szólította meg a Nemes Avalókitésvara bódhiszattvát: „Ha valamely család fia, vagy leánya a mélységes Transzcendens Fölismerés gyakorlatát kívánná végezni, milyen tanításban kellene őt részesíteni?“

Erre a nagy bódhiszattva, a Nemes Avalókitésvara így beszélt a Tiszteletreméltó Sáriputrához: „Ha valamely család fia, vagy leánya a mélységes Transzcendens Fölismerés gyakorlatát kívánja végezni, akkor a következőképpen kell a dolgokra tekintenie:“ „Öt léthalmazat van, s ezekről [a Buddha] meglátta az önlétezés- nélküliségüket.“

3.
Innen nézve, Sáriputra, a forma üresség, s az üresség bizony forma; a formától nem választható el az üresség, az ürességtől nem különböző a forma; ami forma, az üresség, ami üresség, az forma; s pontosan ugyanígy van ez az érzet, az észlelés, a képzőerők és a tudat vonatkozásában is.

4.
Innen nézve, Sáriputra, minden jelenség üresség-jellegű: nincs keletkezésük és nincs megszűnésük, nem szennyezettek és nem tiszták, nem csökkennek és nem növekszenek.

5.
Ezért aztán, Sáriputra, az ürességben nincs sem forma, sem érzet, sem észlelés, sem képzőerők, sem tudat; nincs látás, sem hallás, sem szaglás, sem ízlelés, sem testérzékelés, sem belső megismerés; nincs látvány, sem hang, sem szag, sem íz, sem szellemi megismerési tárgyak; nincs látószerv-összetevő és a többi, nincs belső megismerési tudatosság- elem sem; nincs szellemi vakság és nincs a szellemi vakság megszűnése, s nincs a többi sem, így nincs öregség és halál, sem az öregség és halál megszűnése; nincs szenvedés, sem szenvedés keletkezése, nincs leküzdés, sem ehhez elvezető ösvény, nincs fölismerés, sem megvalósítás, sem meg-nem- valósítás.

6.
Ezért aztán, Sáriputra, a bódhiszattva Transzcendens Fölismerését nem megvalósítás révén elérő gyakorló fellebbenti a tudat takaróit, s a tudat takaróinak megszűnése nyomán nem retteg többé, meghalad minden illúziót, s eléri a végső ellobbanás állapotát.

7.
A múlt, a jelen és a jövő összes Buddhája a végső, Teljesen Tökéletes Megvilágosodásra a Transzcendens Fölismerés gyakorlása révén fölébredett.

8.
Ehhez tudnunk kell a Transzcendens Fölismerés nagy mantráját, a szellemi látás mélységes mantráját, e fölülmúlhatatlan igét, e páratlan mantrát, e minden szenvedést csillapító, igaz — mert minden hamisságtól mentes —, Transzcendens Fölismerésben kinyilatkoztatott igét, mely így hangzik:

OM gaté gaté paragaté paraszamgaté bódhi szváhá!

„Ilyen módon kell egy bódhiszattvának tanítania a mélységes Transzcendens Fölismerés gyakorlatát, ó Sáriputra.“

Később, amikor a Magasztos kiemelkedett a meditációjából, elismerését fejezte ki a Tiszteletreméltó Avalokitésvara bódhiszattva irányában, ezeket mondván: „Helyes volt, Nemes Sarj, jól csináltad. Így van ez bizony, Nemes Sarj. Valóban ilyen módon kell végezni a mélységes Transzcendens Fölismerés gyakorlatát. A szent Tathágatáknak rendkívül tetszett, ahogyan Te ezt itt előadtad.“ Így beszélt a Magasztos, örömteli szívvel. És a tiszteletreméltó Sŕriputra, a nagytiszteletű Avalókitésvara bódhiszattva, valamint az egész gyülekezet, s az istenek, emberek, démonok és tündérek világai dícsérték a Magasztos szavait.

Itt végződik a Transzcendens Fölismerés Szíve szútra.

2008. december 15., hétfő

2008. december 13., szombat

nyár,Tűz

Ezt még nyáron sikerült felvenni. (véletlenül) Nekem egyre jobban tetszik.

2008. december 12., péntek

új blog

Na most létrehoztam egy blogot.szóval ezentúl ez lesz valamiféle beszámoló-napló miegyébb.