2009. január 29., csütörtök

A szél

VÁJUHOZ, A SZÉLHEZ
X. 168
Örök dicsőség a Szél szekerének!Rombolva szálldos, robajával rémít. Suhan az égen és sárgára festi, száguld a földön s a port felkavarja.
Szerte nyargalnak hadai a Szélnek, mint találkára asszonyok, sietnek. Köztük szekéren dübörög az isten, a felséges, mind e világ királya.
A levegő ösvényein halad fenn, egyetlen napra sincsen pihenője. Tenger barátja, legelső teremtmény. Hol született és mi a származása?
Isten-lehellet, világ anyaméhe, bármerre indul, végül bárhová ér, Hangját halljuk, de rejtett az alakja. Nosza dicsérjük buzgó áldozattal!
Weöres Sándor fordításai

2009. január 22., csütörtök

HÍRNEVES HOLD APJATibeti mese : Élt egyszer egy szegény ember, aki talált egy nagy halom árpát. A szegény ember egy nagy zsákba tette az árpát, és felakasztotta a mestergerendára. Utána lefeküdt az árpazsák alá, és elkezdett álmodozni.- Ez az árpa - kezdte magában - majd nagyon gazdaggá tesz engem. Ha okosan gazdálkodok vele, és állatokat veszek rajta, végül nagygazda lesz belőlem. Mikor gazdag leszek, meg fogok nősülni, és a feleségem fiút szül nekem. Minek is nevezzem a fiam? - Mivel éppen feltűnt a hold, a szegény ember elhatározta, hogy a fiát Hírneves Holdnak fogja hívni. Ám ugyanez idő alatt egy patkány már rágta a zsákot tartó kötelet. Egyszer csak a kötél elpattant, a zsák rázuhant a szegény emberre, aki menten szörnyethalt. Az ilyen álmodozás a múltról és jövőről soha sem teljesül, és csak tévútra visz. Ezért soha se álmodozz. Élj mindig a jelenben, légy figyelmes, éber és óvatos.
***Ez a rövid mese a Belső Ösvény tibeti tanítóinak egyik kedvelt példabeszéde - rámutatás az elme természetére. Felhívja figyelmünket, vegyük észre, hogy elménket teljesen kitöltik a múlttal és a jövővel foglalkozó csapongó gondolatok. Az ostoba hagyja magát elmerülni a gondolatok, álmodozások szüntelenül megújuló, vég nélküli folyamában, s akarva-akaratlan, szükségtelenül és teljesen alaptalanul, szenvedést teremt magának a semmiből. A bölcs ezzel szemben átlátja elméje természetét, s ezért szabad.Mesénk párhuzamait megtaláljuk a magyar hagyományban is:AKKOR FOGNAK NAGYOT KÖSZÖNNIEgyszer egy ember beállott pakulárnak, s kapott bérbe egy cseber tejet. Feltette a csebret a fejére, hogy könnyebben vihesse, s elindult hazafelé. Útközben elkezdett számolni, hogy mit is vesz ebből a tejből?Először is vesz egy malacot. Azt felneveli, s amikor megmalacozik, akkor lesz egy csorda malaca. Azokat is mind fölneveli, s vesz belőlük birtokot. Rendre úgy meg fog gazdagodni, hogy majd csak négylovas hintóval jár.Akkor fognak nagyot köszönni neki az emberek!Földig fognak hajolni. - Így ni! - Azzal lehajolt, s a tej mind egy cseppig kiömlött.velük rokon, később beáramlott hun eredetű népek lakják, akik mára természetesen részben keveredtek más itt élő

2009. január 1., csütörtök

Az aktuális kedvencem....

" Hallgatok anélkül hogy néznék, és így látok."

XXXVII.
MINT A TÛZ, MELYBÕL HATALMAS SÖTÉT
SZEPLÕVÉ KOSZLIK A RAGYOGÁS,
Como um grande borrão de fogo sujo
Mint a tûz, melybõl hatalmas sötét szeplõvé koszlik a ragyogás,
El úgy idõzik a lenyugvó nap a felhõrengetegben.
Távoli füttyszó hallik a koraestben.
Egy messzi vonat lehet.
S ebben a pillanatban valami furcsa vágyakozás támad bennem
Homályos, szelíd sóvárgás,
Betölt, aztán elenyész.
Néha a folyók tükrén
Buborékok keletkeznek
Megszületnek a vízbõl, majd szétpattannak.
És nincs semmi értelmük,
Csak annyi, hogy buborékok,
Megszületnek a vízbõl, hogy szétpattanjanak.

Fernando Pessoa

http://www.youtube.com/watch?v=lU6zbbjiefU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=2bOhxGBRXAU&feature=related ezt nem mhiszem el kategória:http://www.youtube.com/watch?v=BbPZpbQzfW8&feature=related

Take....

http://www.youtube.com/watch?v=faJE92phKzI&feature=PlayList&p=6D29AF86483562D9&playnext=1&index=65 http://www.youtube.com/watch?v=tUVGj9SyfBQ&feature=related

now and then

Blue